Archive for oktober, 2010

Standaard Rondes (wiki)

TV-vragen
hierbij wordt een tv-fragment getoond, waarna aan twee deelnemers (van elk team 1) een bijbehorende vraag wordt gesteld.
Raad een lied of niet
hierbij moet een lied worden geraden, waarna de hele zaal een stuk van dit lied zingt. Dit onderdeel komt meerdere malen per aflevering aan bod en kent verschillende variaties:
  • Melodie: de meest gebruikte variant. Hierbij moet het lied worden geraden aan de hand van de melodie, die gespeeld wordt door de band.
  • Meneer Hoi Chi Chung (seizoen 4 en 6): hierbij probeert een Chinese man die geen Nederlands spreekt een nummer te zingen, waarbij beide teams moeten raden welk lied hij zingt.
  • Liedjes met foto’s (seizoen 4-5): hierbij worden vier foto’s getoond die betrekking hebben op het te raden lied.
  • Vertaling (vanaf seizoen 5): hierbij wordt de tekst van een niet-Nederlandstalig lied (wel van een Nederlandse artiest) vertaald naar het Nederlands en opgelezen door Linda de Mol. Aan de hand van de vertaalde tekst moet het lied worden geraden.
  • 2 liedjes door elkaar (vanaf seizoen 6): hierbij speelt de band de melodie van een lied, waar de tekst van een ander lied doorheen gezongen wordt. De teams moeten beide liederen zien te raden. Omdat hier twee liedjes worden gebruikt, levert deze variant het dubbele aantal punten op.
Ons kent ons
(2de+3de seizoen)
Wat vraagt ie?
(4de seizoen)
Taalronde
  • Spellingsronde: hierbij moeten de kandidaten van een team eerst elk individueel en vervolgens als groep een woord spellen. Vanaf seizoen 6 moet bij de groepsronde een team proberen binnen 1 minuut op eigen initiatief een woord samen te stellen door om beurten een letter op te noemen. Een taalkundige controleert achteraf in hoeverre het woord telt (bijvoorbeeld; als het team “badlakenga” spelt, telt alleen het deel “badlaken”).
  • Het meegebrachte woord (seizoen 1 t/m 4): hierbij vertelt het ene team aan het andere een Nederlands woord, en geeft er drie mogelijke betekenissen van dit woord bij. Aan het andere team de taak om te raden welk van deze omschrijvingen de juiste is.
  • Roddelen (vanaf seizoen 5): Het oudste lid van een team vertelt, vanaf een papiertje, een roddel met daarin 10 steekwoorden aan het volgende teamlid. Die vertelt het zonder hulpmiddelen door aan de volgende, en die weer aan de volgende tot uiteindelijk de teamcaptain het gehoord heeft. De teamcaptain mag dan de roddel aan Linda vertellen waarbij wordt gekeken hoeveel van de 10 steekwoorden nog in het verhaal voorkomen.
Wat zullen we eten? (1ste seizoen)
BN’ers-raden
beide teams krijgen twee minuten. De teamcaptains krijgen kaartjes met daarop de namen van bekende Nederlanders. Ze moeten hun team met aanwijzingen duidelijk maken welke Nederlanders dit zijn zonder (delen van) de naam te noemen.
Nederlandse kennis
(seizoen 1-5; vanaf seizoen 2 met te raden woord). Hierbij worden vragen gesteld over Nederland, waarbij elk goed antwoord een letter van een te raden woord oplevert.
De rijtjes
beide teams wordt gevraagd binnen een tijdslimiet zoveel mogelijk zaken horend bij een onderwerp of thema op te noemen binnen 2 minuten. Het team dat de meeste denkt op te kunnen noemen mag de ronde spelen. De teams kunnen elkaar overbieden met het aantal antwoorden dat ze denken te weten, waardoor het mogelijk is dat hetzelfde team twee keer aan de beurt is en het andere team niet. Faalt het team het door hen gestelde aantal antwoorden te geven, dan gaan de punten naar het andere team.
Sport- en nieuwsvragen
tot seizoen 3 alleen sport. Hierbij worden vragen gesteld aan de hand van nieuwsfragmenten.
Verjaardagsspel
vanaf seizoen 6: alle teamleden zitten rond een tafel. Centraal staat een cadeau, met daarin een confettibom die na een vooraf bepaalde tijd afgaat. Degene die het cadeau vasthoudt, moet vragen beantwoorden, en mag het cadeau pas doorgeven aan zijn/haar buurman als een vraag goed beantwoord wordt. Zodra de bom afgaat, verliest het team waarvan een lid het cadeau op dat moment vasthoudt alle punten die ze deze ronde hebben gescoord.
Maskerspel (vanaf seizoen 6)
hierbij krijgen beide teams ombeurten vier maskers van gezichten van bekende Nederlanders in handen, waarna ze deze aan de hand van een vraag in de juiste volgorde moeten zien te zetten. Voor elk masker dat op de juiste plek staat krijgt het team een punt.
Finale
in de finale worden onder andere rekensommen en kennisvragen gesteld. Het team dat een vraag goed raad, mag aan een rad draaien. Op het rad staan verschillende hoeveelheden punten. Omdat er ook hoge getallen op staan zoals 25 en 50, en in de laatste ronde 100, kan een team dat achterstaat opeens toch voor komen te staan.
ikhouvanholland

Ik hou van Holland

Ik hou van Holland is een zaterdagavondshow, die wordt uitgezonden op RTL 4. Het programma wordt gepresenteerd door Linda de Mol.  In dit televisieprogramma wordt er elke week gekeken wat Bekende Nederlanders van hun land afweten. Zij worden geholpen door de twee teamcaptains Peter Heerschop en Jeroen van Koningsbrugge. Voorheen was Beau van Erven Dorens (seizoen 1 t/m 3) de teamcaptain in plaats van Peter Heerschop.

Op 26 januari 2009 kreeg Ik hou van Holland een Beeld en Geluid Award voor beste amusementsprogramma. Het aantal kijkers ligt gemiddeld rond de 1,5 miljoen personen voor de zaterdaguitzending, alhoewel de kijkcijfers voor de laatste 3 seizoenen aanzienlijk zijn gestegen naar de 2 miljoen, en op een half miljoen voor de herhaling.

ikhouvanholland

Ik Hou Van Holland (s6)

De plakjes leverworst en blokjes kaas kunnen weer op tafel, want elke zaterdag staat de oer-Hollandse gezelligheid weer centraal bij RTL 4 met een nieuw seizoen Ik Hou Van Holland.

Als vanouds strijden Peter Heerschop en Jeroen van Koningsbrugge met hun teams tegen elkaar als het gaat om kennis over Nederlandse films, tv muziek, actualiteiten, taal en algemene weetjes.
In 11 nieuwe afleveringen verwelkomt Linda de Mol bekende landgenoten zoals Chantal Janzen, Barry Atsma, Connie Breukhoven, Bridget Maasland, Inge Ipenburg en Jeroen Latijnhouwers. Dit seizoen wordt dit seizoen nog leuker met nieuwe spelonderdelen, waaronder het verjaardagsspel.